Nové články

Svatojánské bylinky - mýty a legendy

Mám tu pro vás pozvánku na další akci, která proběhne v přírodní zahradě Na Přehájku.
Dne 18.6 2022 v době od 10. do 15.30 hodin.
V nádherném, Svatojánském čase se sejdeme v rozkvetlé zahradě opět nad bylinkami. Tentokrát si budeme povídat právě o bylinách spojovaných s obdobím letního slunovratu, jsou to rostlinky trochu tajemné a magické.
Snad proto jim naši předkové přisuzovali zvláštní moc v léčení nejrůznějších neduhů.

Zahradnický seminář - Přírodní zahrady v praxi

Přírodní zahrady, ekozahrady, permakulturní zahrady…Společnou a základní myšlenkou těchto zahrad je sladit a harmonizovat potřeby přírody a potřeby člověka. Je to snaha o trvalou udržitelnost při práci s půdou a rostlinami. Bez pesticidů, herbicidů, umělých hnojiv a dalších chemických prostředků.

Je to snaha o etický způsob života s úctou k přírodě a k Zemi, je to šetrné zacházení se zdroji, pro jejich zachování dalším generacím.

Témata semináře:

Síla jarních bylin - detox těla i mysli

Pozvánka na celodenní bylinkářský seminář:

Síla jarních bylin- detox těla i mysli

Dne: 30.4 2022 v době od 10. do 15.30 hod.

Nosným tématem celého dne budou způsoby využití síly jarní přírody k pročištění a harmonizaci celé naší bytosti. Tedy nejen těla fyzického, ale i energetického, budeme se zbavovat zátěží, a to na všech úrovních. Zaměříme se na bylinky podporující funkci detoxikačních a vylučovacích orgánů, jater, ledvin a střev. Nezapomeneme ani na rostlinky, které jsou vhodné k rozproudění a očistě lymfatického systému.