Bachovy esence

Zdraví je naším základním dědictvím, naším právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem.  Není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak je tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.

                                         Dr. Edward Bach

Dr. Bach objevil 38 květů, každý pro specifický emocionální a mentální stav. Tyto květy, jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a ne nemoc, nebo její symptomy. Květy působí především na duševní a emocionální rovině, jedná se tak vlastně o naprosto unikátní způsob alternativní psychoterapie. Osobnost, vnitřní nastavení a postoj člověka k sobě i k světu má přímý vliv na jeho psychické i tělesné zdraví.

Cílem této terapie je vysílat energetické impulzy z namíchaných rostlinných esencí do oblasti duševní a ta zase vysílá impulzy do oblasti tělesné.

Takže nakonec jsme to my sami, naše léčivá síla v nás, která hojení připustí a umožní.

Bachovy esence jsou připravované zvláštní metodou z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů a nemají žádné vedlejší účinky.

Esence lze používat jak na dlouhodobější psychické stavy, tak na náhlé nálady a pocity jako je smutek, vztek, přetíženost, vyhoření, beznaděj, nejistota, nerozhodnost, tréma, neodbytné myšlenky, deprese, zoufalství, strach, osamělost…

Pomáhají odkrývat naše pravé já, objevit cíl a smysl našeho života.

Pravé léčení nemůže existovat bez změny životního stanoviska, bez duševního míru a bez vnitřního pocitu štěstí. Všude, kde osobnost není skrze duši spojená s velkým kosmickým energetickým polem, kde není s jeho chvěním v souladu, panují poruchy, blokády, disharmonie a ztráta energie. Tyto stavy se přenášejí z jemné energie do hmoty a manifestují se zprvu jako negativní nálady, později jako tělesné nemoci.

Jelikož se květová esence chvěje stejnou harmonickou energetickou frekvencí, kterou by léčený člověk měl bez disharmonického zkreslení, může tato esence najít kontakt k příslušnému duševnímu konceptu a znovu ho harmonizovat svou vlastní harmonickou vibrační frekvencí, skrze vibrační rezonanci.

Jinými slovy-květové esence mají schopnost přenést harmonii a soulad přírody do naší duše i těla a tímto nám mohou pomáhat v uzdravování sebe  sama.

bachovy_esence_sada