Rodová imunita

Byl proveden jeden zajímavý výzkum. Vyšetřovanému člověku byla odebrána kapka krve a přes mikroskop zobrazena v počítači. Na obrazovce bylo vidět baktérie, které se v krvi pomalu pohybují, a makrofágy, krvinky, jejichž povinností je hlídat čistotu cévy. Jejich mise je odstraňovat vše cizorodé.
Ale… jaksi spí. Baktérie se krví bezpečně pohybují jako při večerní procházce po bulváru, ale makrofágy spí. Nevidí je. V té chvíli zkoumanému člověku začnou promítat veselý film, komedii, začíná se mu zlepšovat nálada. A...
Makrofág se najednou probudí a okamžitě přistupuje k plnění svých povinností. Začíná s chutí bakterie pohlcovat. Asi přišel čas oběda a on pocítil nevšední chuť, ale…
Souvislost „vědomí – tělo“ se dávno probírá a existuje pro to mnoho důkazů. Ale v tomto výzkumu je zajímavé to, že buňky imunitní ochrany reagují na naši náladu velmi citlivě. A to ještě není všechno. Vždyť kapka krve byla od svého majitele oddělena. Její majitel seděl v té chvíli v jiné místnosti a jeho nálada jakýmsi nepostižitelným způsobem působila na kapku krve, která se nacházela v další místnosti.
To znamená, že existují nějaké informační kanály, jimiž mohou vlny vědomí vykazovat vliv na objekt, který je od samotného zdroje vědomí vzdálen.
Tento výzkum má ještě další stránku. Zkoumané osobě promítali úryvky z hororu. V tu chvíli se začalo v kapce krve dít něco podivného. Baktérie se aktivizovaly, ožily a bylo jich více. A začaly hospodařit, jako by byly doma. Dokonce začaly napadat bezbranné makrofágy. Ty začaly ustupovat, pochopitelně jen ty, které to stihly. Princip je jasný: stav vědomí je nejdůležitější faktor podpory naší vnitřní ekologie. A nejen naší.
Vlny vědomí se začínají šířit a vykazují vliv na vzdálené buňky vlastní krve. A nejen vlastní. I mých dětí. Moje nálada ovlivňuje stav makrofágů mých dětí, ať se nacházejí kdekoliv. Můj stav vědomí je tedy účasten tak zvané „rodové“ imunity.
Zde děláme důležitý krok v chápání podstaty věcí.
Závěrem tedy: Náš stav vědomí je odpovědný za stav imunity našich dětí, příbuzných a blízkých. Tak je dnes třeba život chápat. Ale tím to nekončí… jsme děti jedné Matky, boží matky, proto v našich žilách teče společná krev. Védy říkají: „Moje rodina je celý svět.“
Existuje taková věc jako „světová imunita“ a my v ní nehrajeme poslední roli. Lépe řečeno – naše vědomí. Z toho vyplývá otázka: jak zlepšit kvalitu vědomí, Jestliže štěstí je schopno posilovat imunitní systém samotného člověka a celého světa, potom je velké štěstí schopno učinit imunitní systém vskutku nezdolný.
Je tedy potřeba najít způsob, jak tvořit štěstí, a je žádoucí vytvářet je v co největším množství.

Igor Prodan (překlad Libuše Bělousová)
Zdroj: Medium – červenec 2020

Chápete proč buddhistická meditace metta říká "Kéž jsou všechny bytosti ve svém srdci šťastné." ? Buddha to věděl už před 2,5 tisíci léty ?