Zahradnický seminář - Přírodní zahrady v praxi

zahrada

Přírodní zahrady, ekozahrady, permakulturní zahrady…Společnou a základní myšlenkou těchto zahrad je sladit a harmonizovat potřeby přírody a potřeby člověka. Je to snaha o trvalou udržitelnost při práci s půdou a rostlinami. Bez pesticidů, herbicidů, umělých hnojiv a dalších chemických prostředků.

Je to snaha o etický způsob života s úctou k přírodě a k Zemi, je to šetrné zacházení se zdroji, pro jejich zachování dalším generacím.

Témata semináře:

 • prvky přírodních zahrad
 • zónování pozemku, rozdělení zón dle účelu použití, celková harmonizace pozemku    
 • zvýšené záhony, mulčování, kompostování, suché zídky…
 • nezbytné kroky k částečné soběstačnosti, pěstování vlastního ovoce a zeleniny
 • voda, jak ji v zahradě udržet, návod na zbudování jednoduchého jezírka
 • jedlá zahrada v duchu permakultury, založení sadu, osvědčené odrůdy ovoce
 • původní keře a stromy, živý jedlý plot
 • divočina v zahradě, úkryty pro živočichy
 • luční kvítí, včelařsky významné rostliny
 • přírodní prostředky k ochraně a hnojení rostlin
 • dobří sousedé, jak zvolit k sobě druhy zelenin, které se vzájemně podporují
 • jednotlivé druhy rostlin vzhledem k jejich požadavkům a podmínkám na daném stanovišti
 • květiny, trvalky, letničky
 • bylinková zahrádka, pěstování, zkušenosti
 • pěstování starých druhů růží a jejich léčebné využití
 • sdílení zkušeností s chovem včel a indických běžců
 • užitečné kontakty a odkazy na prodejce a pěstitele stromků, trvalek, okrasných dřevin a dalšího školkařského materiálu

Zahrada, která je založená s citem, která je v souladu s přírodními zákony, která podporuje život ve všech jeho formách, je zároveň zahrada hluboce léčivá, a to jak pro své obyvatele, tak pro své široké okolí.

Pro závaznou rezervaci místa na tomto semináři je potřeba uhradit rezervační poplatek ve výši 900 Kč předem. Přihlásit se můžete na mail: jana@zahradyzivota.cz

Čas konání : 21.5 2022,  10:00 - 15.30 hod.

Místo konání : Ukázková přírodní zahrada Na Přehájku, Všemyslice 37, je to nedaleko Týna nad Vltavou, okres České Budějovice

Přednáší: Jana Jungová, zahradnice a bylinkářka s více než 30 -letými zkušenostmi, tvůrce Ukázkové přírodní zahrady Na Přehájku, certifikovaný praktik Bachovy květové terapie, poskytuje osobní i on-line konzultace a poradenství v oboru fytoterapie, Bachova květová terapie, a poradenství při tvorbě a úpravě vašich zahrad.

zahradnicky seminar